Cập nhật: Tháng Tám 17 2023 | Chỉ tiêu thống kê

Vào Ngày Nước Thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu nhằm trao quyền cho các quốc gia để phát triển chiến lược quản lý nước phù hợp. Mạng lưới Phòng thí nghiệm Phân tích Nước Toàn cầu (GloWAL) hỗ trợ các Quốc gia […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 17 2023 | Chỉ tiêu thống kê

Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã thông qua dự thảo luật nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của các lò phản ứng điện hạt nhân của nước này lên trên 60 năm. NRA cũng đã thông qua một sửa đổi đối với Luật quản lý lò phản ứng hạt nhân […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 16 2023 | Chỉ tiêu thống kê

Một nghiên cứu do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hỗ trợ đã sử dụng kỹ thuật đồng vị hạt nhân để đánh giá thành phần cơ thể ở trẻ sơ sinh và tạo ra dữ liệu tham khảo quốc tế mới.  Thiết lập một nền tảng dinh dưỡng vững chắc trong […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 16 2023 | Chỉ tiêu thống kê

Một trong những sứ mệnh của IAEA là triển khai việc xác minh vật liệu hạt nhân và bảo đảm công nghệ hạt nhân được sử dụng đúng cho mục đích hòa bình. Các thanh sát viên của IAEA tiến hành thu thập mẫu môi trường. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 16 2023 | Chỉ tiêu thống kê

Chụp ảnh Muon là kỹ thuật không xâm lấn dựa trên nguyên lý sử dụng các bức xạ tia vũ trụ, được gọi là Muon, để nhìn thấy bên trong các vật thể rắn, phát hiện những thay đổi về mật độ và thành phần, từ đó cho phép các nhà khoa học tạo ra […]

Xem thêm